GIỚI THIỆU
Mục tiêu của giải pháp phần mềm là quản lý các hoạt động của doanh nghiêp theo một quy trình thống nhất và có tính kế thừa: Bộ phận kinh doanh tiếp nhận thông tin, báo giá và lập đơn hàng… à bộ phận chứng từ lập bill, kiểm tra đối chiếu thông tin…à bộ phận kế toán lập hóa đơn, thu, chi…
Đơn vị tham khảo và sử dụng giải pháp là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải & dịch vụ giao nhận
CÁC PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ
Hệ thống giải pháp bao gồm nhiều phân hệ, các phân hệ có thể hoạt động độc lập hoặc chúng có thể kết nối với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhằm tạo nên một hệ thống quản lý tập trung và kế thừa.
Quản trị hệ thống
Quản lý vận tải & dịch vụ giao nhận
Quản lý dịch vụ vận tải
Quản lý dịch vụ giao nhận
Quản lý tài chính – kế toán
Tiền mặt & ngân hàng
Mua hàng/dịch vụ và công nợ phải trả
Bán dịch vụ và công nợ phải thu
Quản lý chi phí & giá thành
Hàng tồn kho
TSCĐ&CCDC
Tổng hợp & BCTC, BC thuế
Quản lý nhân sự – tính lương
MÔ HÌNH QUẢN LÝ TỔNG QUÁT
CHI TIẾT TÍNH NĂNG
Quản lý dịch vụ giao nhận vận tải
Quản lý vận tải – dịch vụ vận tải
Quản lý thông tin xe vận tải: mã xe, tên xe, nhóm xe, tài xế, phụ xe…
Quản lý xe vận tải phân theo nhóm xe: xe công ty, xe dịch vụ, xe thuê ngoài
Quản lý danh mục: khu vực, nhóm cảng, cảng, hãng tàu, tàu, cont, định mức dầu, kilomet…
Quản lý giá bán vận tải: giá bán theo từng đối tượng khách hàng, loại cont, hình thức vận tải, điểm nâng, điểm hạ.
Quản lý giá bán dịch vụ nâng hạ cont: chi tiết theo từng loại cont, cảng, cont rỗng, cont hàng.
Quản lý chi phí theo các khoản mục phí: phí nâng hạ, phí vệ sinh, phí công an, cầu đường…
Quản lý và tính lương cho tài xế, phụ xe: lương theo chuyến, hoa hồng, phụ cấp…
Quản lý điều hành xe.
Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo xe.
Báo cáo doanh thu chi phí, lãi lỗ theo nhóm xe.
Báo cáo tình hình kinh doanh theo khách hàng.
Báo cáo tổng hợp, chi tiết các khoản mục phí theo xe.
Báo cáo doanh thu, chi phí theo lái xe
Bảng lương cho lái xe, phụ xe.
Báo cáo hoa hồng theo khách hàng
Quản lý dịch vụ giao nhận
Phần mềm cho phép quản lý dịch vụ giao nhận vận tải hàng sea, hàng air, hàng nhập, hàng xuất, dịch vụ khai hải quan…
Quản lý hệ thống các danh mục:
Danh mục hãng tàu: NKY, HYU…
Danh mục tàu: WANHAI 266,HANJIN…
Danh mục loại cont: 40’, 20’, 40DC…
Danh mục cảng: TAICHUNG, KOBE…
Danh mục phí: THC, DO, DOC, CFS, HL…

Quản lý nghiệp vụ thu hộ/ chi hộ
Quản lý đa ngoại tệ: USD, EUR…
Quản lý Sales Instrustion
Quản lý phí mua bán của từng lô hàng
Quản lý Booking Request
Quản lý Master bill, House bill
Cho phép in bill (SEA, AIR), Delivery Order (Sea), Cargo Manyfest (air), Pre- Alertstatement…
Thiết lập mẫu debit/credit note
Hệ thống báo cáo giao nhận
Báo cáo sản lượng theo nhân viên, theo khách hàng…
Báo cáo Profit theo lô hàng, theo lĩnh vực, theo sales.
Báo cáo công nợ theo sales, theo khách hàng chi tiết từng lô hàng.
Báo cáo các khoản phí theo từng lô hàng.
Và các báo cáo quản trị theo yêu cầu.
Quản lý tài chính kế toán
Quản lý vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)
Quản lý bán hàng và công nợ phải thu
Quản lý mua hàng và công nợ phải trả
Quản lý hàng tồn kho
Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định
Kế toán tổng hợp (hệ thống sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính…)
Quản lý nhân sự – tính lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *