Ngày nghỉ hàng năm có tính gộp ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương không

Dear Luật sự,Mình muốn tư vấn về vấn đề ngày nghỉ phép của nhân viên trong công ty. Ví dụ: Ngày nghỉ phép của 1 người là 12 ngày/năm, năm đó phát sinh

cưới thì người đó được nghỉ 03 ngày. Vậy tổng số ngày nghỉ mà được hưởng nguyên lương là 15 ngày có phải không?Hay là 3 ngày đó đã được bao gồm trong 12 ngày phép rồi ạ?Rất mong nhận được tư vấn. Trân trọng cảm ơn
Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, với vụ việc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Căn cứ theo quy định tại điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 về ngày nghỉ hằng năm. Cụ thể:
Điều 111. Nghỉ hằng năm
1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *